Nya medlemmar i Lions Club Surahammar

 

Nya medlemmarna inom Lions

Nya medlemmar, totalt 8 personer. Fr v Evelina Holmbäck, Måd Lagerqvist, Håkan Lindholm, Jan Gustavsson, Sören Andersson,
Stig Lindström, President Lars Ramberg (ej ny medlem), Stig Gustavsson, Maria Holmbäck
 

Lions Club Surahammar har mottagit en hedrande utmärkelse, October Growth 2010-2011, från Lions Club International President Sid L Scruggs USA, för den utomordentliga goda medlemstillväxten under verksamhetsåret 2010-2011.

Klubben har prioriterat arbetet för att öka medlemstillväxten, vilket innebär en vitalisering för flera aktiviteter både lokalt och internationellt.

 
Klubben genomsyras av en positiv anda och vår strävan att insamla medel till välgörande ändamål främjas där samhällets resurser inte räcker fullt ut. Glädjande är att fler och framförallt yngre kvinnor ansluter sig till klubben, President Lars Ramberg är förnöjd med den sjunkande medelåldern i klubben.