Lions Club Surahammar

Vi byter hemsida!

Nya adressen är:
www.e-clubhouse.org/sites/surahammar

Kopiera adressen och spara den på er egen dator. Denna hemsida uppdateras inte.

   
 
     
     
     
 

 

 
Lions Club Surahammar bildades den 21 januari 1960.

Vid verksamhetsårets början 2015-2016 var medlemsantalet 23 personer varav 4 kvinnor

Ordinarie möteslokal är Surahammars Folkets Hus, Köpmangatan 26 i Surahammar

Vi träffas andra onsdagen i månaden kl 18,30 och inleder med mingel.
Kl 19,00 börjar vi med middag som medlemmarna betalar själva. Därefter startar mötet.

Lions Club Surahammar verkar både internationellt och lokalt med bidrag till föreningar och andra aktiviteter, där samhällets resurser inte räcker till. Bidragen utges av insamlade medel via eget arbete eller via överskott från försäljning av lotter och medel från ex "korvvagnen".

Det är trevligt att vara med i Lions. Välkommen som medlem du också!

Blå linje

Lions Club Surahammar har fått utmärkelsen
October Growth 2010-2011 för god medlemstillväxt. Läs mer

Blå linje

Hjälp Lions hjälpa ...
... en givande 50-åring ...